Gebruik van geneesmiddelen op zorgvuldige manier

Ook voor het gebruik van geneesmiddelen in Zoutleeuw en omgeving kan Apotheek Humblet u van dienst zijn. Wij maken voor u een medicatieschema klaar. Hierop kunt u de gebruiksaanwijzing van uw geneesmiddelen noteren en op het tweede luik kunt u alle dagen noteren wat u hebt ingenomen en wanneer.

Delen met de arts

Indien u dit wenst, doen wij dit samen met u in de apotheek en helpen wij u op weg naar een correcte inname van geneesmiddelen. U kan ervoor kiezen om ons als huisapotheker te nemen. Dat houdt in dat wij uw medicatieschema helpen beheren en delen op elektronische manier met de arts, de verpleegster en met u zelf.

Op papier of via mail

U krijgt een actueel schema mee op papier of via mail. Wij delen dit schema via het Vitalink systeem zodat de andere zorgverleners dit kunnen raadplegen, mits u hiervoor uw toestemming geeft en uw identiteitskaart laat inscannen.

Contacteer ons snel

Heeft u nog bepaalde vragen in verband met het gebruik van geneesmiddelen? Neem dan contact op met Apotheek Humblet in Zoutleeuw en wij helpen u uit de nood.